Member

Professor Haris Huseinagić

Biografija

 

 

 

Osobni podaci

 

Ime i prezime

Huseinagić Haris

Datum rođenja

28.05.1963.

pol

muški

 

 

Radno iskustvo

 

Datumi

Novembar 2015

Zanimanje ili radno mjesto

Predsjednik Ljekarske komore Tuzlanskog kantona II

Glavne aktivnosti i odgovornosti

Poboljšanje društvenog statusa ljekara Tuzlanskog kantona

 

 

Datumi

Februar 2012

Zanimanje ili radno mjesto

Šef Katedri “Radiologija”

Glavne aktivnosti i odgovornosti

Obuka studenata iz područja dijagnostičke i interventne radiologije

Ime i adresa poslodavca

Evropski univerzitet "Kallos" Tuzla, Tuzla

 

 

Datumi

Oktobar 2013

Zanimanje ili radno mjesto

Načelnik Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu, JZU UKC Tuzla

Glavne aktivnosti i odgovornosti

Upravljanje i nadzor nad stručnim radom zaposlenika zaduženih za poslove i radne zadatke na Klinici za radiologiju i nuklearnu medicinu
Poliklinička i stacionarna dijagnostika
Interventne radiološke procedure i neuroradiološke procedure
Profesionalno obrazovanje i naučno istraživanje
Implementacija i održavanje PACS i RIS-a

 

 

Datumi

Februar 2012

Zanimanje ili radno mjesto

Šef Katedri “Radiologija”

Glavne aktivnosti i odgovornosti

Obuka studenata iz područja dijagnostičke i interventne radiologije

Ime i adresa poslodavca

Evropski univerzitet Brčko distrikta, Brčko

 

 

Datumi

Septembar 2011

Zanimanje ili radno mjesto

Predsjednik Ljekarske komore Tuzlanskog kantona

Glavne aktivnosti i odgovornosti

Poboljšanje društvenog statusa ljekara Tuzlanskog kantona

 

 

Datumi

Februar 2011

Zanimanje ili radno mjesto

Šef Katedre “Medicinski imidžing u radiologiji”

Glavne aktivnosti i odgovornosti

Obuka studenata iz područja dijagnostičke I interventne radiologije

Ime i adresa poslodavca

Panevropski Univerzitet APEIRON, Banja Luka

 

 

Datumi

Novembar 2008

Zanimanje ili radno mjesto

Direktor Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu, JZU UKC Tuzla

Glavne aktivnosti i odgovornosti

Upravljanje i nadzor nad stručnim radom zaposlenika zaduženih za poslove i radne zadatke na Klinici za radiologiju i nuklearnu medicinu
Poliklinička i stacionarna dijagnostika
Profesionalno obrazovanje i naučno istraživanje
Implementacija i održavanje PACS i RIS-a

Ime i adresa poslodavca

JZU UKC Tuzla, Trnovac bb, 75000 Tuzla

 

 

Datumi

Maj 2009

Zanimanje ili radno mjesto

Šef katedre za radiologiju i nuklearnu medicinu

Glavne aktivnosti i odgovornosti

Obrazovanje, organizacija nastave i ispita za studente medicinskog fakulteta

Ime i adresa poslodavca

Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet Tuzla, Ul. Dr. Tihomila Markovića br.1, 75000 Tuzla

 

 

Datumi

Septembar 1999

Zanimanje ili radno mjesto

Specijalizant - radiologija

Ime i adresa poslodavca

JZU UKC Tuzla, Trnovac bb, 75000 Tuzla

 

 

Datumi

Novembar 1996 - septembar 1999

Zanimanje ili radno mjesto

MD Orthopaedy i traumatologiju

Ime i adresa poslodavca

New Medical Centre and National Medical Centre, Abu Dhabi, UAE

 

 

Datumi

Novembar 1992 - Novembar 1996

Zanimanje ili radno mjesto

Liječnik u pratnji žrtava rata u inostranstvu

 

 

Datumi

Oktobar 1990 - novembar 1992

Zanimanje ili radno mjesto

Specijalizant Orhopedija i traumatologija

Ime i adresa poslodavca

JZU UKC Tuzla, Trnovac bb, 75000 Tuzla

 

 

Datumi

Juni 1992 - juni 1996

Zanimanje ili radno mjesto

asistent

Ime i adresa poslodavca

Odjel za medicinsku informatiku, Medicinski fakultet Tuzla, 75000 Tuzla

 

 

Datumi

April 1989 - Oktobar 1990

Zanimanje ili radno mjesto

Asistent pripravnik

Ime i adresa poslodavca

Zavod za Patofiziologija, Medicinski fakultet Tuzla, Univerzitet u Tuzli

Obrazovanje i osposobljavanje

 

Datumi

Novembar 2013

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Diplomirani menadžer u zdravstvu, B HCM spec.

Područje

Menadžment u zdravstvu

Ime i vrsta obrazovne organizacije

Panevropski Univerzitet APEIRON, Banja Luka

 

 

Datumi

Oktobar 2008

Naziv dodijeljene kvalifikacije

PhD (doktor medicinskih nauka)

Područje

Teza: "Validnost kompjuterizovane tomografske angiografije u dijagnostici cerebralne vaskularne bolesti"

Ime i vrsta obrazovne organizacije

Univerzitet u Tuzli, 75000 Tuzla

 

 

Datumi

Decembar 2005

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Magistar medicinskih nauka

Područje

Teza: "Doppler ultrasonografija i digitalna suptrakciona arteriografija u dijagnostici bolesti karotidnih arterija"

Ime i vrsta obrazovne organizacije

Univerzitet u Tuzli, 75000 Tuzla

 

 

Datumi

Septembar 2003

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Specijalista dijagnostičke radiologije

Ime i vrsta organizacije

Federalno ministarstvo zdravstva, Sarajevo, BiH

 

 

Datumi

Januar 2003 - Septembar 2003

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Interventni radiolog

Stečene profesionalne vještine

Vaskularna i nevaskularna interventna radiologija

Ime i vrsta organizacije

University of Oslo, Rikshospitalet Oslo, Norway

 

 

Osobne vještine i kompetencije

 

Maternji jezik (e)

Bosanski, SH

Drugi jezik (ci)

 

 

Samoprocjena

Understanding

Speaking

Writing

Evropski nivo (*)

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

 

Engleski

C1

Proficient user

C2

Proficient user

C1

Proficient user

C1

Proficient user

C1

Proficient user

Njemački

C1

Proficient user

C1

Proficient user

B1

Independent user

B1

Independent user

B1

Independent user

Arapski

A2

Basic user

A2

Basic user

A2

Basic user

A2

Basic user

A2

Basic user

Farsi

A2

Basic user

A2

Basic user

A2

Basic user

A2

Basic user

A2

Basic user

 

 

(*) Common European Framework of Reference for Languages

Društvene vještine i kompetencije

Timski rad: Radio sam u različitim vrstama timova od istraživačkih do bolničkih, koje sam stvorio, održavao i učinio jakim.

 

Rad između mladih liječnika i istraživača. Moje odgovornosti su kontinuirano obrazovanje učenika, mladih liječnika na obuci iz radiologije, mladih naučnika i sa pacijentima.

 

Član sam federalne Komisije za polaganje specijalističkog ispita iz radiologije, i velikog broja komisija za odbranu magistarskih radova. Član sam Udruženja radiologa Bosne i Hercegovine, radnih tijela Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Evropskih udruženja interventne radiologije, ESUR, LINNC, Udruženja radiologa Skandinavije;

 

Interkulturalno vještine: Posjedujem iskustva rada u međunarodnoj dimenziji, posebno Srednjem i Dalekom istoku, radu s izbjeglicama, žrtvama rata, radnicima …

Autor brojnih stručnih artikala i nekoliko udžbenika iz radiologije.

 

 

Organizacijske vještine i kompetencije

Za organiziranje života velike grupe ozlijeđenih ljudi u inostranstvu potrebna je dodatna energija i posebne organizacijske sposobnosti neophodne za obezbjeđenje svega, od osnovnih potreba do sofisticiranog liječenja. Trenutno vodim vrlo veliki odjel sa 111 zaposlenika u okruženju koje zahtijeva aktivnost 24 sata / 7 dana, pokriva populaciju od milion potencijalnih pacijenata.

Tehničke vještine i kompetencije

Suštinska priroda mog zanimanja je izvrsno poznavanje najnovijih tehnoloških dostignuća u radiologiji, znajući sve o sadašnjosti i budućnosti razvoj CT, MRI, DSA tehnologije. Moje nadležnosti obuhvataju sudjelovanje u raznim tečajevima i izvan čisto medicinskog područja. (FER, Zagreb, MR tečajevi)

 

Prije tri godine uspješno sam implementirao kompletan, potpuno funkcionalan PACS, RIS unutar Univerzitetskog Kliničkog centra Tuzla. Vladam sa svim programima sistema Microsoft Office, Adobe paketa, HTML, Mac OS sistemima i programima

Vozačka dozvola

B

 

 

 

Osobni interesi

Klasična gitara, fotografija, računalnihe mreže i sistemi, PACS, RIS, Astronomija. Volim putovati i doživjeti različite kulture.