Member

Đura Vlaškalić

Curriculum Vitae

Datum  rođenja: 13.11.1964 Novi Sad

Profesionalno iskustvo:

Od 1987-1996. bavio se privatnim poslovima i bio vlasnik i direktor nekoliko firmi za pružanje usluga.

Od 1996-1999. suvlasnik i menadžer prodaje u firmi za proizvodnju mašina za obradu drveta.

Od 1999-2002. vlasnik agencije za pružanje usluga iz oblasti marketinških i srodnih usluga.

Od 2002-2005. direktor Fakulteta za uslužni biznis iz Novog Sada u čijem osnivanju je i učestvova.

Od 2006 - 2007  direktor Fakulteta za pravne i poslovne studije

Od 2005 – 2008. zaposlen u Skupšini AP Vojvodine kao Šef kancelarije za Promociju Vojvodine i Koordinator Centra za promociju i strateški razoj Vojvodine Paris France

Od 20008.  zaposlen u Skupštini AP Vojvodine kao savetnik Predsednika i Potpredsednika za politički sistem

 Obrazovanje:

Gimnazija u Sremskim Karlovcima.

Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Poslediplomske studije na Fakultetu za uslužni biznis – smer Menadžment u sektoru javnih usluga.

Strani jezici:

                                     Govorim              Čitam   Pišem   Razumem

Engleski                            *                        *             *            *

Nemački                            *                        *                                                                   
Italijanski          učim         *

Državljanstvo:

Repulika Srbija

Članstvo u Asocijacijama / Klubovima:

Osnivač i podpredsednik Udruženja građana za borbu protiv narkomanije.

2002-2004. Član Gradskog odbora za prevenciju bolesti zavisnosti.

Član Komisije za izradu strategije razvoja visokog obrazovanje u AP Vojvodini..

Predsednik i član više Upravnih i nadzornih odbora čiji je osnivač Grad Novi Sad i AP Vojvodina

Član više humanitarnih organizacija

Poznavanje računara:

MS Word, MS Excell, SPSS, Internet.

Bračno stanje:

oženjen, otac dva sina.